กลอน

จะมีกลอนใหม่ๆมาเรื่อยๆนะค่ะ พยายามแต่งกลอนให้ได้หลายๆอารมณ์อยู่ค่ะ

ตารางเปรียบเทียบเวลาไทย-เยอรมัน
Thailand Time Vergleich mit Deutschland

ตารางเปรียบเทียบเวลา ประเทศไทย กับ ประเทศเยอรมัน


เวลาในประเทศไทย   (Thailand)
เวลาในประเทศเยอรมัน   (Germany)
00.00
19.00
01.00
20.00
02.00
21.00
03.00
22.00
04.00
23.00
05.00
00.00
06.00
01.00
07.00
02.00
08.00
03.00
09.00
04.00
10.00
05.00
11.00
06.00
12.00
07.00
13.00
08.00
14.00
09.00
15.00
10.00
16.00
11.00
17.00
12.00
18.00
13.00
19.00
14.00
20.00
15.00
21.00
16.00
22.00
17.00
23.00
18.00
ดูจากตารางเปรียบเทียบเวลาแล้วจะเห็นได้ว่าเวลาในประเทศไทยกับประเทศเยอรมันห่างกัน 5 ชั่วโมงนั่นเอง
แต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น ส่วนฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิจะเปลี่ยนเป็นห่างกัน 6 ชั่วโมงค่ะ